środa, 17 stycznia 2018

HUME

HUME
David Hume urodził się 26 kwietnia lub 7 maja 1711 roku, w Edynburgu, a zmarł 25 sierpnia 1776 roku. Był szkockim filozofem. Przedstawiciel deizmu. Napisał kilka dzieł związanych z przemyśleniami filozoficznymi, np.: "Traktat o Naturze Ludzkiej", "Badania dotycząc Zasad Moralności", czy "Badania dotyczące Rozumu Ludzkiego". Mężczyzna w dużym stopniu skrytykował zasady czystego empiryzmu. Miał on na celu przeprowadzić badania, których cała wiedza, oparta będzie na doświadczeniu, jednak jest bardzo zmienna i chaotyczna. Hume stwierdził, że świadomy obraz świata jest kształtowany przez cztery rodzaje informacji – bezpośrednie impresje zmysłowe, impresje reflektywne i dwa rodzaje obrazów mentalnych: idee pamięci i idee wyobraźni.

Ilustracja

ROMANTYZM

ROMANTYZM
Romantyzm jest epoką w historii sztuki oraz literatury. Trwała ona od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Nazwa wywodzi się od francuskiego słowa "roman", oznaczającego powieść. Romantyzm rozwinął się początkowo w Europie i obejmował literaturę, muzykę oraz malarstwo. Po Rewolucji Francuskiej oraz przemysłowej, na kontynencie nastąpiły duże zmiany polityczne, więc również społeczne. Dało to początek właśnie romantyzmowi, który miał pełnić funkcję buntu przeciwko zasadom społecznym, pochodzących z ideologii oświeceniowej. Hasło przewodnie Rewolucji Francuskiej, brzmiące: „wolność, równość, braterstwo” stało się podstawą dla nowej epoki, kwestionującej myślenie racjonalistyczne. Romantycy podzielili świat na dwie części. Pierwsza z nich obejmowała rzeczy materialne, druga duchowe. Ludzie byli pogrążeni w długotrwałej pogoni za rajem i prawdziwą miłością. Rdzeniem, który umożliwiał im poznanie świata, była sztuka. Romantycy postrzegali twórców za istoty lepsze niż zwykli ludzie, czasem nawet zbliżone do istot boskich. Jednym z najlepszych przykładów takich artystów był wybitny muzyk - Ludwig van Beethoven. Zamiast komponować swoje utwory na zlecenie, pisał je dla przyjemności i kierował się tym, co mówiło mu serce. W lutym, 1809 roku, Beethoven napisał:

Każdy prawdziwy artysta powinien dążyć do stworzenia sobie pozycji, w której mógłby poświęcić się całkowicie tworzeniu wielkich dzieł i nie potrzebowałby odrywać się od tej pracy z powodu innych zajęć lub ze względów materialnych. Głębokim pragnieniem każdego kompozytora powinno być oddanie się bez reszty prawdziwie ważnym dziełom, a później zaprezentowanie ich przed publicznością.

Kompozytor zyskał rzesze zwolenników, ponieważ ludzie, szukający w sztuce miłości, najwięcej jej zauważali w muzyce, która najlepiej oddawała emocje. W literaturze najbardziej zasłynęły "Wichrowe Wzgórza" Emily Bronte. Do klasyki należy też "Frankenstein" Mary Shelley. W Polsce zasłynęli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt Krasiński oraz Ignacy Kraszewski. Jednym z najbardziej cenionych artystów-malarzy był Caspar David Friedrich. Tworzył on pejzaże, na których z reguły można było zobaczyć wraki statków, cmentarze czy też ruiny.

Znalezione obrazy dla zapytania Wędrowiec nad morzem mgły

"Moonrise Over the Sea" - Caspar David Friedrich

CZY APOKALIPSA KIEDYŚ NASTĄPI?

Najpierw definicje: 1. Destrukcja i koniec świata. 2. Niebezpieczna, przerażająca sytuacja. W tym przypadku odwołujemy się do pierwszej. Podstawa apokalipsy znajduje się w Biblii, w której opisana jest jej wizja. W dzisiejszym świecie wyobrażamy ją sobie pod postacią: (nuklearnej lub biologicznej) wojny, eksplozji słońca, gasnącego słońca, ekstremalnej zmiany klimatu, kolizji z innym obiektem kosmicznym, dużej aktywności wulkanów. Wszystko to zabiłoby nas. Przepowiednie apokalipsy pojawiały się często, jednak nadal tu jesteśmy.

CZY PERFEKCYJNA DEDUKCJA ISTNIEJE?

Dedukcja oznacza: proces tworzenia opinii na temat czegoś lub kogoś na podstawie tego co wiemy. Żeby sprawić by było to na 100% perfekcyjne zależy od informacji samej w sobie: skąd pochodzi, czy może być fałszywa, czy jest aktualna, kto stoi za informacją, czy informację znaleźliśmy sami? Po drugie, jest idea zewnętrznej płynności. Jeśli informacje nie są płynne zawsze będziemy wątpić. Opinia powinna być bazowana na fakcie, dowodzie w dosłownym tego słowa znaczeniu i niczym innym. 100% pewności będzie bardzo trudne do uzyskania w większości przypadków, jednakże musimy nadal próbować.

CZY JESTEŚMY SAMI WE WSZECHŚWIECIE?

Do teraz nic nie zostało udowodnione. Ludzie mówią, że widzieli UFO, nagrali ich i pokazali zdjęcia. Są nawet osoby, które twierdzą, że zostały porwane przez kosmitów, by później zostać sprowadzonym ponownie. Z tego co wiemy, wszystko to należy do świata fantazji. Co zostawia trochę miejsca na zwątpienie i spekulacje, ponieważ były przypadki obiektów na niebie, których nie potrafimy wytłumaczyć.

CO SIĘ STAŁO Z GENIALNYM UMYSŁEM?

Genialny umysł nadal tu jest, jednak jest trudniejszy do znalezienia, ponieważ dzisiejsze idee koncentrują się głównie na ekstremalnie teoretycznych rzeczach i pomysłach. Świat stał się bardzo dziwny na przestrzeni dziejów. Ciemna strona genialnego umysłu objawia się negatywnie. Alfred Nobel (sławnej Szwedzkiej Akademii Nagród) wynalazł dynamit i chciał używać go w celach pokojowych. Wkrótce jednak, inni wzięli jego pomysł i użyli w wojnie. Nie chciał tego osobiście, jednak gorsze rzeczy miały miejsce, kiedy ludzie genialnych umysłów wariowali.
Copyright © 2016 FILOZOFIA , Blogger